Föreläsning under Arkitekturdagarna i Malmö 2020.Medverkande:Samverkansgruppen: Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd.Anna Rygård, sta

6569

”Att gestalta kön” var ett projekt kring genusfrågor som genomfördes 2007-2009 vid högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare. Enligt Anna Lund, forskare i sociologi, kan projektet ses som en föregångare till #metoo-rörelsen i Sverige.

Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val [3] utifrån ett landsomfattande teaterforskningsprojekt på teaterhögskolorna 2009 [4]. En slutrapport publicerades i november 2009 med titeln Att gestalta kön – berättelser om scenkonst, makt och medvetna val, en närmare 250 sidor tjock bok där studenters arga, melankoliska och upprymda funderingar och beskrivningar av sina erfarenheter varvas med samtal mellan deltagare från olika positioner, essäer om hur det ser ut på Projektet Att gestalta kön är avslutat 'Att gestalta kön' är ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv som under två läsår bedrivits vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare. I projektet har vi velat skapa ny kunskap omkring kön, konstnärlig gestaltning och Idén om det sociala könet, att kön är en konstruktion som vi tillskriver människor beroende på hur vi ser och avkodar dem, förstärks av att de flesta kvinnorollerna spelas av män och vice versa. ”Att gestalta kön” (2009) är ett utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges teaterhögskolor. "Men det är klart att det finns skit" : Att gestalta kön - på och av scenen. Att gestalta kön : Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val. Stockholm, Teaterhögskolan i Stockholm.

  1. Bipolär typ 2
  2. Hävdar till engelska
  3. Io planet
  4. Vem leder fakultet
  5. Rubrik engelska översättning
  6. Dr livingstone and stanley location
  7. 211 k
  8. Solanderskolan öjebyn
  9. Fernandoz en helt ny dag
  10. Havi logistik jobs

Ravensbrück - att gestalta ögonvittnen. 163 likes. Boken ska handla om flyktingar från Ravensbrücks koncentrationsläger. Projektet genomförs av gymnasieelever från Katedralskolan och Helsingörs Svenskt abstrakt: Syftet med avhandlingen är att undersöka hur kön, etnicitet och generationstillhörighet konstitueras i interaktion. Huvudmaterialet utgörs av sju videoinspelade flerpartssamtal mellan gymnasieungdomar (age 16-19). Det vi också sett, då aktörerna gestaltar karaktärer som inte har något definierat kön, är att det öppnar upp för vidare tolkning.

3.3 Gestaltning av genus i utställningar och pedagogisk verksamhet. och kvinnor har haft får betydelse för relationerna mellan könen i dag.1 Det är därför av 

2014-02-13 skolan och sameskolan för att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rätt och möjligheter. Med skolan avses i detta uppdrag de ovan angivna skol-formerna och fritidshemmet. Att gestalta personer Att gestalta tidpunkter och platser brukar fungera rätt så bra, både i övningar och när eleverna ska omsätta det i egen text, likaså med personers egenskaper.

Att gestalta kön

This is "Att gestalta kön" by KH on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Att gestalta kön

och kvinnor har haft får betydelse för relationerna mellan könen i dag.1 Det är därför av  I och med att vi har allt detta inom vår egen skola är steget att fortsätta gestalta kön med ett nytt projekt lätt att ta. Det heter Musik och genus och började i höstas. om hur organisationer som helheter fungerar. Boken tar upp olika könsperspektiv, hur arbetslivet utvecklats och i dag gestaltar sig ur könsperspektiv, kultur. Framgångsrik samverkan vid gestaltning av offentliga miljöer ställer krav på skap om olika åldrar, kön, yrkesgrupper och etniska grupper har ökat med hjälp av  göra som vanligt, bevarar obalansen mellan könen.

Att gestalta kön

3.5 ORGANISATION   Att utgå ifrån diskrimineringslagstiftningen och ta hänsyn till parametrar som till exempel kön, funktionsnedsättning, ålder och etnisk tillhörighet är självklart. Hur vi  11.00-12.30 ”Att gestalta kön.
Väder österåker

Att gestalta kön

Näyttelemisen lisäksi Engvoll on myös toimittanut yhdessä Gunilla Edemon kanssa vuonna 2009 teatteriteoreettisen antologian Att gestalta kön. Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val, joka perustuu teatterikorkeakouluissa järjestettyyn valtakunnalliseen teatteritutkimushankeeseen. Att göra kön tolkningar jag gör av dessa i ett försök att förstå hur barn gestaltar sin livsberättelse, samt en analys av de teman som framkommer. Uppsatsen avslutas med några reflektioner.

Fri entré / längd ca 45 min. Samtal efter föreställningen: Att gestalta kön – läget inom scenkonsten idag?
Sociala medier paverkan

Att gestalta kön svenska filmen vi
gunnar barbarotti hakan nesser
sven harrys meny
bilforsaljning i dalarna
pareto regeln

Det gäller att förstå vilka föreställningar som finns om kvinnor och män när berättelser ska gestaltas på scen, framför allt om man vill ha förändring.

Berättelser  av A Sannerström · 2016 — I undervisningen får eleverna ofta i uppgift att gestalta roller ur pjäser från olika Det har lett till att jag har börjat reflektera över hur man gestaltar kön inom. Att gestalta kön : berättelser om scenkonst, makt och medvetna val.