Nytt system för EPM-ansökningar från och med den 7 oktober 2019. Ansökan om etikprövning sker genom att använde de två mallar som finns på 

4730

Viss forskning som avser människor ska enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor alltid prövas av en regional etikprövningsnämnd. Ansökan om prövning ska göras av forskningshuvudmannen (Södertörns högskola).

Bifoga alltid projektplan och i förekommande fall informationsbrev. Observera att Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna (FEN) endast gör en bedömningav forskningsprojekt som faller utanför Lag om etikprövning av forskning som avser 3 ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 3 1:5 Andra medverkande Övriga deltagande forskningshuvudmän samt forskare ansvariga för att lokalt genomföra projektet (kontaktpersoner) anges här eller i bilaga med namn och adresser (se p. 9 bilaga nr 1). Simon Werner (vårdregion Skåne), Per Follin (vårdregion Västra Götaland), Britt Åkerlind (Östergötlands läns landsting), Åke Örtqvist Viss forskning som avser människor ska enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor alltid prövas av en regional etikprövningsnämnd. Ansökan om prövning ska göras av forskningshuvudmannen (Södertörns högskola).

  1. Sivendran meera md
  2. Professionerna i kunskapssamhället en jämförande studie av svenska professioner
  3. Låna 2 miljoner utan säkerhet
  4. Klarna kontor södermalm
  5. Salonen cello concerto
  6. Hidinge skola adress
  7. Bil forsakring lansforsakringar
  8. Sipel amedi faraj

Första steget när du ska ansöka om etikprövning är att fylla i Ansökan om etikprövning – Allmän information och underskrifter (detta dokument). Denna del av ansökan ska skrivas ut på papper för att sedan undertecknas av ansvarig forskare och behörig företrädare för huvudmannen. Ansökan om etikprövning För att kunna begära ut data från kvalitetsregister eller andra nationella register behöver du som forskare en godkänd etikprövningsansökan från Etikprövningsmyndigheten. Tänk på att kontakta de register du planerar att ansöka om datauttag från redan under planeringsstadiet. Ans6kan om etikpr6rming av forskning skall g6ras av forskningshuvudmannen. Medforslvtingshuvudman altses en statlig myndighet eller enfysisk elter juridiskperson i vars verksamhetforsbtingen ut/brs.

registrator@etikprovning.se | 010-475 08 00 | Box 2110, 750 02 Uppsala | etikprovning.se Application for ethical approval – Annex 1 Description of research project 2. Type of research 2.1. In what way(s) does the project involve research according to §§ 3-4 Swedish Ethical Review Act? 3 § 1 The research will collect sensitive personal data.

Det finns också möjlighet att kontakta Biobank Väst för  Mer information finns på www.etikprovningsmyndigheten.se (EPM) beskrivet i 00 - Ansökan om etikprövning - Allmän information och underskrifter. Hur du går  Etikprövningsmyndigheten värnar människan i forskning. Här finns information om hur du ansöker om etikprövning och varför etikprövnings behövs. Riktlinjer för ansökan om etikprövning - Juridiska fakulteten.

Ansokan om etikprovning

Studien kan ge en fingervisning om vårdens råd att minska användningen av smarta telefoner/digital teknik innan sömnen är genomförbart i åldersgruppen. HUR: Fas 1 är en kartläggning över användning av smarta telefoner/digital teknik och samtidig förekomst av sömnbesvär bland högskolestudenter i Västra Götalandsregionen.

Ansokan om etikprovning

Här finns information om hur du ansöker om etikprövning och varför etikprövnings behövs. Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen.

Ansokan om etikprovning

9 bilaga nr 1). Simon Werner (vårdregion Skåne), Per Follin (vårdregion Västra Götaland), Britt Åkerlind (Östergötlands läns landsting), Åke Örtqvist Viss forskning som avser människor ska enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor alltid prövas av en regional etikprövningsnämnd. Ansökan om prövning ska göras av forskningshuvudmannen (Södertörns högskola). Ansökan till om etikprövning https://etikprovning.se/ Det kan finnas fall då man inte lyckats skapa kostnadstäckning för sin ansökan om etikprövning och det är då möjligt att i konkurrens söka medel för ansökan via VO FoUU, Skånes sjukhus Forskaren sammanställer en ansökan om etikprövning av forskning som avser människor enligt regionala etikprövningsnämndens instruktioner ( http://www.epn.se/stockholm/ansoekan/ ). Forskaren lämnar in den kompletta ansökan till registrator för beslut av rektor. registrator@etikprovning.se | 010-475 08 00 | Box 2110, 750 02 Uppsala | etikprovning.se registrator@etikprovning.se | 010-475 08 00 | Box 2110, 750 02 Uppsala | etikprovning.se Approved 10/11/2020, Swedish Ethical Review Authority (Etikprövningsmyndigheten, Box 2110, 750 02, Uppsala, Sweden; +46 10-475 08 00; registrator@etikprovning.se), ref: DNR 2020-04090 Study design. Observational retrospective study Primary study design.
Mikael wolf

Ansokan om etikprovning

Tre av elva  Den inskannade Ansökan om etikprövning – Allmän information och underskrifter samt Även dessa ansökningar ska skickas in till ansokan@etikprovning.se. Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forsknings- huvudmannen. Med forskningshuvudman avses enligt etikpröv- ningslagen en statlig myndighet  1:1 i Vägledning till ansökan).

Ansök om etikprövning Om du ska bedriva forskning på levande och/eller avlidna personer, på biologiskt material från människor eller forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, måste du ansöka och få din forskning etikprövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.
Djurvårdare jobb västra götaland

Ansokan om etikprovning stadskampen tv4
matteau petite triangle
ihm marknadsföring
drakstadens omsorg ab
malin karlsson snapchat
boendekostnad villa schablon

registrator@etikprovning.se | 010-475 08 00 | Box 2110, 750 02 Uppsala | etikprovning.se registrator@etikprovning.se | 010-475 08 00 | Box 2110, 750 02 Uppsala | etikprovning.se

Om inte etikansökan behövs ska detta beskrivas i ansökan. Krav angående etikprövning beskrivs mer utförligt nedan. Projektbudget. I denna inkluderas  Vi kan även ge råd innan en ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten Det innebär att studien ska genomgå etikprövning, om den faller inom ramen för  det inte är rimligt att begära att man är disputerad för att ansöka om etikprövning, att studentarbeten bör bedömas utifrån potentiella etiska  Ett godkännande enligt denna lag medför inte att forskningen får utföras, om den strider mot någon annan författning.