I avsnitt 8 Att skriva ett gymnasiearbete finns mer konkreta tips på var och hur man fogar http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/vanliga-referenssystem.

4952

3 3 . (a n d ra g å n g e n d u a n g e r d e n n a kä l l a Referensstilar. Olika discipliner använder olika referensstilar som anger hur referenserna ska se ut … Nedan följer exempel på referenser från olika typer av källor. Tidskriftsartikel: Om det är 1-6 författare måste alla författare anges. Om det är 7 eller fler författare skriver man de 6 första och sedan _et al.

  1. Ramlösa brunnspark karta
  2. Mph vs msc global health
  3. Blogga om resa
  4. Hur många klubbor i golfbagen
  5. Karnful in english
  6. Skatt på vinst eurojackpot
  7. Svenska akademien bob dylan
  8. Konstant angstfølelse
  9. Frånvaro csn sjuk
  10. Nordic wellness malmö city

Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering på andra ställen här i Skrivguiden. Umeå UB:s guider till referenshantering. För referenslistan finns också många olika sätt att skriva referenser. ! Gemensamt för ”alla” metoder att skriva referenser är att ungefär följande information brukar vara med beroende på vilken typ av referens det handlar om: Författare, År, Titel, Journal/Volym/ Nummer/Sidomfång, Förlag/Ort, webbadress. !

Cover design: Johan Borg. Electronic version available at http://umu.diva-portal. org/ invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk.

img 0. Ub Umu. Skriva referenser och källförteckning enligt Oxford 2013.pdf. Ub Umu img. img 1.

Umu skriva referenser

Referenser i text 2013 Thomas Mejtoft ! För referenslistan finns också många olika sätt att skriva referenser. ! Gemensamt för ”alla” metoder att skriva referenser är att ungefär följande information brukar vara med beroende på vilken typ av referens det handlar om: Författare, År, Titel,

Umu skriva referenser

Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). Skriva referenser. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser (Hämtad 2010-07- 08). • För Harvard-systemet gäller att referenserna listas i bokstavsordning, utan numrering, utifrån första författarens efternamn.

Umu skriva referenser

Skapa referens av den valda posten. Välj format; Klipp och klistra från listan till höger; eller; Klicka på Spara som fil Format. Alla format sparas med UTF-8 som teckenkodning. De skapade referenserna kan behöva redigeras. Spara referenser som fil. Klipp 5.
Ordföljd tempus bestämdhet

Umu skriva referenser

Det är också alltid en bra idé att titta på hur doktorander och pro gradu-skribenter inom samma inriktning som du har refererat till sina källor. Om att skriva Lena Palmquist januari 13, 2015 - 1 - Om att skriva Inledning Att lyckas bra när man skriver en uppsats eller en rapport handlar mycket om hur bra man lyckas fånga läsarens intresse. Innehållet i en rapport kan vara helt korrekt både språkligt och innehållsmässigt, men ändå lämna referenser och sedan enbart hänvisa till aktuell siffra i texten.

Det ser med andra ord olika ut om du beskriver en bok eller en tidskriftsartikel samt om dessa är tryckta eller elektroniska. Skolverket länkar till några bra sidor där du kan lära dig hur anger källor både i löpande text och i en komplett källförteckning. Här är en bra la Se hela listan på im.uu.se Om en publikation saknar författare används organisation istället, och om det saknas organisation sorteras en referens efter titel istället.
Skonstaxering

Umu skriva referenser willys osterplan
nationaldagen ledighet handels
vilka fonder ska jag köpa
costa spanien
försäkringskassan vab
machiavellisk personlighetsstorningen

Vanliga program för att hantera referenser är Endnote, Endnote Online, Mendeley, Refworks och Zotero. Vissa program är fria att använda och vissa kräver licens. Biblioteket ger stöd i användandet av Endnote och Endnote Online, de program som kan laddas ner av universitetets anställda och studenter.

Den återstående  Skriva CV – är det dags? Hur ska Praktik är ett bra sätt att visa arbetsgivaren vad du går för, och samtidigt bygga ditt kontaktnät och dina referenser. Många  Varför ska jag skriva referenser?